Cene kovanih kapija

Majstor Milan - IM Metal 023Da bi Vaša kapija od kovanog gvožđa bila dugotrajna neophodno je da razmotrite materijale od kojih će se praviti kao i vrste zaštite istog.

Naravno, treba uzeti u obzir budžet za Vašu novu kapiju. Ukoliko je budžet ograničen,  onda barem izvucite najviše iz uloženog.

Vaš krajnji cilj jeste da dobijete pristojan proizvod – kovanu kapiju za uložen novac, a naš krajnji cilj je da Vi budete zadovoljni jer ćete nas svima preporučiti.  Zbog toga je nama imperativ da posao odradimo kvalitetno, pošteno i u predviđenom roku. Ponekad klijenti imaju nerealne zahteve pa je stoga vrlo bitno da se našim klijentima svaki detalj prezentuje.

Prilikom ugovaranja posla sa naše strane ćete dobiti ponudu sa detaljnim crtežom i tehničkim podacima, vrstom zaštite, okovima itd.

Kakve su cene kovanih kapija pitate se?

Klijenti teško da mogu da imaju uvid u cene potrošnog materijala, potrebnih radnika, koliko je potrebno radnih časova da se nešto uradi, koliki je otpad, itd stoga naše cene formiramo prema m².

Zavisno od debljine i vrste grifovanja materijala, dizajna proizvoda, antikorozivne zaštite, udaljenosti lokacije montaže, eventualnih posebnih zahteva na mestu montaže… Sve su to faktori koji utiču na konačnu cenu, a cena se kreće od 65 eur/m2 pa naviše.

Mnoge kovane kapije na oko se čine da imaju različitu cenu, međutim to ne mora da bude slučaj, i ta razlika u ceni može da bude sasvim simbolična te je stoga najbolje da nas kontaktirate za savet ukoliko Vam se nešto dopadne.

Neka Vam cena ne bude jedini kriterijum za donošenje ispravne odluke. Niska cena može da bude upozorenje da detaljno proverite šta ćete za tu cenu dobiti. Model “brzo-kvalitetno-jeftino” obično ne funkcioniše tako da se mogu zadovoljiti sve tri stavke. Neretko klijenti misle da su sa jeftinijim izvođačem uštedeli „dinar“, kojom prilikom ne razmišljaju da se taj isti „dinar“ kasnije tokom eksploatacije kovane kapije umnoži više puta, ali  kao realan trošak popravke i tome slično.

Vaš majstor Milan