Dvorišne ograde

Ograde su otporne na loše klimatske uslove, prilagodljive na svim mestima i ne zahtevaju održavanje.
Mogu se kombinovati sa raznim vrstama materijala, staklom, drvetom, betonom i drugim,što znači da su mogućnosti dizajna vrlo velike.