Kako rešiti probleme sa kapijama

Deformacije kovanih kapija i problem sa zaključavanjem

Svi vi Majstor Milan - IM Metal 023koji ste svratili da pročitate ovaj članak, manje ili više, susreli ste se sa problemom težeg zatvaranja ili zaključavanja dvorišnih kapija na Vašoj kući.

O čemu se radi…?
Zavisno od sklopa čelične konstrukcije kapije, promene temperature dovode do manjih ili većih podužnih dilatacija koje izazivaju i deformacije same čelične konstrukcije vaše kovane kapije. Rezultat je teže otvaranje i zatvaranje krila, pri izduženju elemenata. Prvi simptom ovog problema na dvokrilnim kapijama jeste teže zaključavanje, jezičak brave neće da zabravi krilo, gornji deo krila udara ili kači za polufiksno krilo itsl…

Adekvatnom pripremom i obradom metala za izradu konstrukcije Vaše kovane kapije, kao i tehnologijom izrade u našoj bravarskoj radionici ove deformacije svodimo na dozvoljene granice. Temperaturne deformacije čelika se uzimaju u obzir, preraspodeljuju i eliminišu negativni efekti već prilikom konstruisanja i izrade konstrukcije.

Kako rešiti probleme sa kapijama?

Bravarska radionica IM-Metal 023, dozvoljene podužne deformacije konstrukcije krila kapija eliminiše ugradnjom štelujućih šarki. Štelujuće šarke na tržištu postoje već nekoliko decenija međutim, majstori ili nisu čuli za njih ili su im skupe, pa ugradnjom klasičnih struganih bravarskih šarki za svoj račun šparaju dodatni dinar. Nažalost, to je praksa večine majstora garažnog tipa koji ne razmišljaju o mogućim deformacijama i reklamaciji nezadovoljne mušterije.

st-sarka-1     st-sarka-2     st-sarka-3

Takođe, navedene probleme mogu prouzrokovati loše urađeni temelji prilikom ugradnje kovane kapije. O tome ćete moći detaljno čitati u sledećem članku.

Ne zaboravite da ste izborom naše radionice za izradu vaše kapije ove probleme unapred rešili!

Vaš majstor, Milan