Stepeništa

Pored redovnih stepeništa, kojima svi znamo namenu postoje i kružne (spiralne) stepenice. Kružne (spiralne) stepenice najčešće se koriste na mestima gde je postavljanje klasičnih stepenica neizvodljivo zbog malog prostora.

U zavisnosti od namene objekta nekad se kružne stepenice postavljaju i zbog estetskog izgleda, jer daju lepšu sliku ambijenta u kojem se nalaze, od klasičnih stepenica.
Mana spiralnih stepenica (bez obzira na dužinu gazišta) je mala mogućnost mimoilaženja dve osobe kada se nađu na stepeništu, pa se zbog toga i ne postavlju na mestima gde je veća frekventost ljudi.
Za izradu spiralnih stepenica najčešće se koriste metalne cevi, a gazišta se prave od drveta ili laminata.
Gelender stepenica (gde je to potrebno) može da se izrađuje od metalnih cevi sa profilisanim rukohvatom, a popuna prostora izmedju stubova ide sa standardnim cevima ili se elementima od kovanog gvožđa.